معرفی

پورسانت محصولات سكه

پورسانت محصولات سكه از 30%به بالا از مبلغ کل محصول می باشد. این مبلغ با توجه به هزینه ی خرید محصولات به صورت عمده و ... تعیین می شود.

پورسانت زیر مجموعه ها

پورسانت زیر مجموعه های شما از میزان فروش آن ها تعیین می شود. شما به ازای هر فروش زیر مجموعه ی خود 10% از پورسانت آن محصول را دریافت می کنید. در این روش از پورسانت محصول زیر مجموعه هیچ مبلغی کسر نمی شود.

نحوه محاسبه ی پرداختی های سكه

پرداخت های سكه با توجه به پورسانت سفارشات ارسالی ، سفارشات توزیع شده و سفارشات وصول شده می باشد. موجودی شما در سیستم پورسانت سفارشات توزیع شده و وصول شده است که به شما پرداخت نشده است ولی در بخش "برداشت از موجودی" شما قادر خواهید بود 20% پورسانت سفارشات ارسالی + موجودی را از ما درخواست کنید. لازم به ذکر است به ازای سفارشات برگشتی شما مبلغی ناچیز کسر می گردد ، زیرا هزینه ی پستی از ما گرفته خواهد شد ولی ما بیشتر آن را خودمان تقبل می کنیم.

محدودیت های پرداخت های سكه

پرداخت های سكه طی 72 ساعت پس از درخواست "برداشت از موجودی" پرداخت خواهد شد ولی در این بین محدودیت هایی در نظر گرفته شده است، این محدودیت به دلیل محدودیت های بانکی برای انتقال وجه بین بانکی می باشد. تیم ما به هر فرد هفته ای یکبار و مبالغ بالاتر از 10 هزار تومان را پرداخت می کند.

 

جهت ثبت نام در قسمت ثبت نام همكار جديد كليك نماييد

تبلیغات